Zprávy o zázracích ve Staré Boleslavi

 

index_html_m2c1ebd73

mala_ikonka_33
Bylo to předvánočními svátky 1939.

Ležel jsem ve Všeobecné nemocnici v Praze. Oční choroba mne tam přivedla. Měl jsem zelený zákal. Operace provedena byla na pravém i levém oku. Přátelé mne po operaci navštěvovali, ale já je poznával jen po hlase. Modlil jsem se a očekával pomoc od Boha. Povznášela mne důvěra, že Panna Maria staroboleslavská, k níž jsem do Staré Boleslavi putoval, přispěje mi v mém soužení. Účinek modlitby byl patrný už v nemocnici. Můj podivuhodný klid nezůstal bez povšimnutí. Přítel nekatolík, jen mne navštívil a se mnou pohovořil, odešel dojat. Navštívil mne podruhé, zrovna pied Novým rokem, a pravil: „Nesu Vám novoroční dar, zprávu, ze které budete míti radost. Já i celá moje rodina jsme se vrátili do církve římskokatolické. Viděl jsem na Vás, juk dokážete trpět. To mi otevřelo oči a přimělo mne k návratu“ Radost mám ovšem velikou, milost z toho, že teď zase vidím – víc než rok již uplynul – radost zvláště z tohoto vzácného novoročního daru.“

E.Brand (Věstník staroboleslavský, č. 2(1941), str. 25-26)

 

mala_ikonka_33
Onemocněla jsem těžce nu zápal průdušek.

Horečku jsem měla stále přes 39°C. Lékař se vzdával všeliké naděje, jednou večer jsem si dala na prsa obrázek Panny Marie staroboleslavská a prosila jsem o pomoc. Do rána klesla horečka, nastal obrat k lepšímu. Za několik dní byla jsem úplně zdrávu. Přicházím Panně Marii poděkovat“

Starší paní z Nymburka (Věstník staroboleslavský, č. 6 (1933), str. 69)

 

mala_ikonka_33
Starou Boleslav znám již jiřes 20 let.

Leží tam kolébka mého existenčního rozhodnutí. Zaplať Pán Bůh za vše, um v těch nejtěžších dobách válečných se mně nic vážného nestalo a když v zajetí upros!řctl Sibiře zajatecký tábor byl zachvácen tyfovou epidemií, Matička Boží staroboleslavská, jejíž obrázek jsem měl s sebou, chránila mne, že jsem za celou tu dobu ani neonemocněl. Již jako voják, před 22 lety, když jsem sloužil asi čtvrt roku v Milovicích, několikrát jsem navštívil Starou Boleslav a od té doby každo­ročně jezdíme tam na pouť.

J. S. Nové Město nad Metují (Věstník staroboleslavský, č. 6 (1932), str. 66)

 

mala_ikonka_33
Vzdávám tímto vroucí díky

P.Marii staroboleslavské za uzdravení z vleklé krční choroby, o které se pochybovalo, zda přirozenou cestou je vyléčitelná“

V.S. (Věstník staroboleslavský, č 2 (1938), str. 31)

 

Zdroj :

Stará Boleslav, Poutní místo ve Staré Boleslavi, O. Pallotini, Stará Boleslav 2004

index_html_m6902120e
Máte-li nějaký odkaz, informaci adresa mailu je zde