Uvod

 

staroboleslavské Palladium země České

Matko Boží,

víme že chováš zvláštní lásku k naší vlasti. Zde ve Staré Boleslavi sis vybrala místo k soustředění naší úcty k Tobě, odkud nám chceš dávat svoje dary.Přijmi za to vyznání naší hluboké lásky a oddanosti k Tobě. Z tohoto poutního místa jsi vždy ochraňovala českou zemi. Prosíme Tě, ochraňuj naši duši a pečuj o spásu našich příbuzných a přátel. Na tomto posvátném místě jsi vyslechla tisíce proseb věrných českých srdcí, vyslyš i naše vroucí prosby a vypros nám vyslyšení v záležitostech, které Ti svěřujeme.

Nikdy jsi nikoho nezklamala, jistě nezklameš ani nás. Matko českého národa, naše nebeská Matko, přijmi své milované a milující děti. Vypros nám zdraví, sílu ve ctnostech, útěchu v utrpení, požehnání v práci. Ochraňuj nás v každém nebezpečí, vypros nám šťastnou hodinu smrti. Uveď nás jednou do slávy věčného života.pro nekonečného zásluhy svého Syna, našeho Pána Ježíše Krista.

Amen

Zdroj informací :

  • Stará Boleslav – poutní místo s Palladiem a místo mučednické smrti sv.Václava

Resumé :

… tyto www stránky o staroboleslavském Palladiu, slouží k větší slávě tohoto významného duchovního a národního klenotu země České a též k vyjádření úcty Matce Boží s poděkováním za její pomoc a ochranu v dobách minulých, dnešních i budoucích.„


Máte-li nějaký odkaz, informaci adresa mailu je zde